Od czego zależy poziom cukru we krwi?

Poziom glukozy we krwi, szybkość wzrostu jej zawartości, aż do osiągnięcia maksymalnej wartości są uzależnione nie tylko od ilości spożytego cukru, lecz również od tego, co zostało spożyte, czyli od rodzaju pokarmu. Rożne produkty posiadają rożny indeks glikemiczny, a to znaczy, że mają one zróżnicowany wpływ na poziom glukozy w naszej krwi. Ten indeks glikemiczny stanowi o tym, jak szybko i do jakiego poziomu po spożyciu danego produktu, wzrośnie zawartość glukozy we krwi i jak długo taki poziom będzie się utrzymywał. Wysoki poziom glukozy ma wpływ na odpowiedź insulinową ze strony naszego organizmu. Osoby z problemami diabetologicznymi powinny szczególnie dokładnie badać indeks glikemiczny poszczególnych produktów. Na taki indeks glikemiczny korzystnie wpływa beta glukan, spożywany poi posiłku. Jego spożywanie obniża poziom glukozy we krwi i wydłuża okres potrzebny na jej wchłonięcie i zmagazynowania, wydłuża także uczucie sytości. Dzięki temu odpowiedź insulinowa organizmu jest mniej gwałtowna.