Rzetelny audyt HACCP w Krakowie i okolicach
brak zdjęcia

Rzetelny audyt HACCP (Kraków) to chleb powszechni dla zatrudnionej kadry funkcjonującej pod marką Food Safety. Jest to podmiot założony w 2013 roku przez wykwalifikowanych Technologów żywności, którzy dążą do wdrożenia standardów zaproponowanych przez system HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Ta narzędzie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa żywności i podlega rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce jest to prawodawstwo obligatoryjne od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej. Audyt HACCP (Kraków) opiera się na wyznaczonych standardach, które muszą być spełnione przez dany podmiot.