Sposoby na dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób niewidomych.
brak zdjęcia

Bycie niewidomym jest poważnym kalectwem i wielu z nas wciąż nie zdaje sobie sprawy ze stopnia kalectwa, jakim jest brak wzroku. Człowiek posiada pięć podstawowych zmysłów, które dostarczają ogólnej wiedzy na temat świata zewnętrznego, jednak zakres dostarczanych przez nie informacji nie jest jednorodny. Najwięcej danych dostarczają wzrok oraz słuch, natomiast pozostałe zmysły, czyli dotyk, węch i smak, są marginalne dla potrzeb poruszania się w świecie. Przestrzeń publiczna w Polsce jest wciąż słabo dostosowana dla potrzeb osób niewidomych, jednak stopniowo się to zmienia, a pasy ostrzegawcze dla niewidomych pojawiają się coraz częściej w naszym otoczeniu. Trudno sobie wyobrazić, jak problematycznym zadaniem jest przejście przez ulicę, jeżeli nie tylko nie widzi się samochodów, ale nawet nie wie się, gdzie jest przejście dla pieszych! Pasy ostrzegawcze dla niewidomych to specjalnie wydzielone kawałki nawierzchni, pokryte łatwo wyczuwalnymi wypukłościami, które sygnalizują osobie niewidomej, że powinna w danym miejscu zachować ostrożność, bądź tez informują o tym, że w danym miejscu znajduje się przejście.